Over de brug


Valkenswaard tijdens het Landart Iniatief:

Met natuurlijke materialen een brug geslagen met oneindige ringen. Verticale berkenstammen in cirkels geplaatst en aaneen gevlochten met wilgentakken. Het zijn ijkpunten/momentopnamen geworden van het eeuwig doorstromen van de rivieren.

Over de brug
Vergeet niet links en rechts te kijken
De oversteek is het doel van de reis
Niet de overkant.